Centre International de Formation et de Recherche Avancées en Physique

Careers

Data: 07-07-2023

Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-CIFRA, cu sediul in Magurele, str.Atomistilor nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unei pozitii de Cercetator Stiintific (Cercetator-Postdoctoral), in cadrul proiectului PNRR “Physics of Viromimetic Particles”, cod CF105, director proiect Dr. Bogdan Dragnea.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in perioada 15 iulie 2023 – 30 iunie 2024, 4h/zi.

 Atributiile postului: rularea de simulari si calcule teoretice pentru modelarea sistemelor atomice si moleculare.

 Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul pe adresa de email pavi@infim.ro, până la data de 14.07.2023. Interviurile cu candidații vor fi organizate  în data de 17.07.2023.

Relații la telefon: 021.369.01.85/105.


Data: 22-06-2023

Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-CIFRA, cu sediul in Magurele, str.Atomistilor nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea  a 2 pozitii de asistent cercetare stiintifica – doctorand si a unui post de cercetator stiintific-postdoctoral, in cadrul proiectului PNRR “Neutrino Properties Through Use of Nuclei” (NEPTUN), cod CF264, director proiect Dr. Jouni Suhonen.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in perioada 1 iulie 2023 – 30 iunie 2024, 4h/zi.

 Atributiile postului: calculul ratelor de dezintegrare beta si beta dubla si procese de captura electronica relevante pentru studiul proprietatilor neutrinilor.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul pe adresa de email pavi@infim.ro, până la data de 29.06.2023. Interviurile cu candidații vor fi organizate  în data de 30.06.2023.

Relații la telefon: 021.369.01.85/105.


Data: 09-02-2021

Posturi pentru cercetatori pentru proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2020-2374

Descriere scurta:

Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala a INCDFM anunta scoaterea la concurs a 2 (doua) posturi de asistent cercetare, unul cu norma intreaga si altul cu jumatate de norma (4 ore/zi), pe o perioada determinate de 34 luni, incepand cu 1 martie 2021, in cadrul Proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-2374, cu titlul: “Contributii la studiul dezintegrarii beta duble si investigarea fizicii dincolo de Modelul Standard“. Posturile se refera la dezvoltarea de metode avansate de calcul a elementelor de matrice nucleare si factorilor spatiu de faza ce apar in studiul dezintegrarii beta duble si investigarea unor posibile procese fizice dincolo de limitele Modelului Standard. Candidatii, sa aiba cunostiinte temeinice in domeniile fizica nucleara teoretica si fizica energiilor inalte, precum si in fizica computationala. 

Detalii pentru continutul dosarului de candidatura se gasesc la adresa adresa:

https://infim.ro/wp-content/uploads/2018/12/Procedura-de-organizare-a-concursului-ACS.pdf

Data publicarii 9 Februarie 2021

Data limita pentru aplicatii: 23 Februarie 2021

Angajator: Centrul International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica, infiintat in anul ianuarie 2016

Adresa: Str. Atomistilor, nr. 407, 077125-Magurele, jud. Ilfov, Romania

Telefon: 0740189698

Fax: 021-4574142

E-mail: sabin.stoica@cifra.infim.ro

Website: www.cifra-c2unesco.ro


Data: 09-08-2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA- filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de asistent de cercetare stiintifica pentru absolventi ai Facultatii de Fizica, Automatica si Calculatoare, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Posturile sunt destinate tinerilor absolventi care nu depasesc 4 ani vechime in cercetare. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectului PCCDI-2017 cu titlul “Valorificarea Extensivă a experienței în activități de Spațiu și Securitate”.

Perioada de angajare: Septembrie 2018 – 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, functie de rezultate si existenta finantarii.

Tematica: Valorificarea și exploatarea metodelor și programelor software elaborate pentru analiza complexă, neliniară a parametrilor caracteristici diferitelor tipuri de măsurători spațiale (astronomice, astrofizice și cosmologice).

Cunostiinte necesare: fizica generala, programare.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Persoana de contact: Sabin STOICA 0740189698

EN: INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCED TRAINING AND RESEARCH IN PHYSICS – branch of INCDFM, based in Magurele str. Atomistilor, no. 407, Ilfov County, organizes a competition for 2 (two) positions of scientific research assistant for graduates of the Faculty of Physics, Automation and Computers, Electronics, Telecommunications and Information Technology. The positions are intended for young graduates who do not exceed 4 years of research experience. The employment is made with an individual employment contract for a determined period, within the PCCDI-2017 project entitled “Extensive capitalization of experience in Space and Security activities”.

Employment period: September 2018 – December 31, 2020, with the possibility of extension, depending on the results and the existence of financing.

Thematic: Valorization and exploitation of software methods and programs developed for the complex, nonlinear analysis of the parameters characteristic of different types of spatial measurements (astronomical, astrophysical and cosmological).

Required knowledge: general physics, programming.

The competition conditions and the documents necessary for registration can be consulted at http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Contact:Sabin STOICA 0740189698


Data anunt: 26-03-2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA (CIFRA) – filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str. Atomistilor, nr. 407, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1 post de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

Dezvoltarea de modele teoretice si computationale in fizica nucleara, fizica astroparticulelor si fizica energiilor inalte.

Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

1 post de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

Dezvoltarea de modele si aplicatii pe tematici interdisciplinare (Fizica, Ingineria materialelor, Informatica, Bio/Nano tehnologii, etc.

Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, IT, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau educationale sau au trimis spre evaluare propuneri de proiecte in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare in fizica si domenii conexe.

Calendarul pentru desfasurarea concursului, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului26 martie 2018
Depunerea dosarelor26 martie -24 aprilie 2018
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic25 aprilie
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs25 aprilie
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise26 aprilie -27 aprilie 2018
Proba interviu02 mai 2018
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs03 mai 2018
Depunerea de contestatii04 mai 2018
Solutionarea contestatiilor07 mai 2018
Afisarea raspunsului la contestatii08 mai 2018
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs08 mai 2018

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul CIFRA-INCDFM, Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv pana la 24 aprilie 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

EN: INTERNATIONAL CENTER FOR ADVANCED TRAINING AND RESEARCH IN PHYSICS (CIFRA) – branch of INCDFM, based in Magurele str. Atomistilor street, no. 407, Ilfov County, organizes a competition for the following positions:

1 position of scientific researcher degree 1, with attributions in:

Development of theoretical and computational models in nuclear physics, astroparticle physics and high energy physics.

Coordination of educational projects for training / preparation of young researchers

1 position of scientific researcher degree 2, with attributions in:

Development of models and applications on interdisciplinary topics (Physics, Materials Engineering, Informatics, Bio / Nano technologies, etc.

Coordination of educational projects for training / preparation of young researchers

All candidates must have a doctorate in one of the fields: Physics, Chemistry, Materials Engineering, IT, or other similar fields. All candidates must meet the conditions provided in law 319/2003 and in OMENCS 6129/2016. Candidates must also demonstrate that they have conducted research or educational projects or submitted project proposals for funding, that they have published scientific papers in prestigious international journals, and that they are able to develop new research topics in physics and related fields.

The contests’ calendar is as follows:

ActivitatePerioada
Contest announcement 26th of March 2018
Open Registration26th of March -24th of April 2018
Registrations analysis by the technical secretariat25th of April
The results regarding the eligibility of the candidates registered for the competition 25th of April
Evaluation by the competition’s commission on the files and the written work 26th of April -27th of April 2018
Interview02nd of May 2018
Publishing the results and drawing up the interim report by the competition commission 03rd of May 2018
Filing of appeals04th of May 2018
Solving the appeals07th of May 2018
Official answer for the appeals08th of May 2018
Final results and drawing up the final report by the commission08th of May 2018Back to top

Copyright © 2024 Centre International de Formation et de Recherche Avancées en Physique. All Rights Reserved